7 tecken på en dålig takläggare

Takläggning är oftast en tråkig och kostsam del av de flesta byggprojekt. En dålig takläggning kan negativt påverka estetiken och den strukturella integriteten på både exteriören och insidan av ett hus.

En korrekt takläggning förbättrar husets hållbarhet, särskilt i områden med mer extrema väderförhållanden som Göteborg under hösten exempelvis. Om ditt tak inte är installerat enligt en hög standard kommer du att stöta på problem som kräver kostsamma reparationer.

Dessutom kan ett dåligt installerat tak få potentiella köpare att ifrågasätta kompetensen hos de entreprenörer som tillhandahållit utförandet under hemmets första konstruktion.

Sådana tvivel kan påverka dessa potentiella kunder att betrakta ditt hus som beboeligt. Professionellt utförda takläggningar kan dock vara en stor tillgång vid en eventuell försäljning av din bostad.

Det fångar potentiella kunders uppmärksamhet på ett mils avstånd. Följande tecken avslöjar delar av en dålig takläggning som du bör veta hur du upptäcker.

1. Takets enhetlighet

Takarbeten som inte är enhetliga till utseendet är en bra indikator på att installationen utförts dåligt. Felaktigt lagd takpapp är förstås ett av de mer uppenbara tecknen på dålig takläggning.

De avslöjar hörn som klippts av takinstallatören, utan tvekan för att spara tid och pengar. Dessutom kan taklinjerna också fungera som en bra indikator på takläggningens enhetlighet. Taklinjer ska alltid vara raka som pilar. Fall och kurvor på ditt tak indikerar att installationsarbetet varit undermåligt.

Färgen på papptaket kan också avgöra om ditt tak är enhetligt till utseendet. Det är en obehaglig utsikt att ha ett tak med fläckar av olikfärgade takshingel utan något märkbart mönster.

Se även  Hur många stuprör behövs på ett tak?

Om du märker att så är fallet med ditt tak kan din entreprenör ha köpt takshingel av låg kvalité för att minska utgifterna. Helst bör ett nyinstallerat tak ha orörda takshingel.

Om du ser gammalt, återanvänt och skadat takmaterial på ditt nyligen monterade tak, är det troligt att takets kvalitet äventyrats i din takläggning.

2. Kraftiga fotavtryck

Arbetet på taket innebär att entreprenörerna måste trampa på det under installationen. Emellertid kommer skickliga takläggare att följa ett visst installationsmönster för att minimera att trampa på de redan färdiga delarna av taket.

Arbetarna bör följa en rutin att gå på takets yta utan att lämna onödiga fotavtryck eller till och med skada takmaterialet. Tyvärr kan okvalificerade takläggare göra misstag och lämna efter sig ett repigt eller fläckigt tak i extremfall.

Närvaron av fläckar från tjära, färger eller till och med lera bör indikera att arbetarna inte följde den mest lämpliga rutinen vid takläggningen.

Skadade takshingel med mänskliga fotspår kan också visa att installationen gjordes i all hast. Sådana tecken bör också antyda att taket kanske inte är tillräckligt starkt för att uthärda extrema väderförhållanden, inklusive kraftigt regn, kraftiga stormar och vindar.

3. Felaktiga spiktekniker

Professionellt gjord spikning av tillräckligt utbildade takläggare håller taket säkert och säkerställer att det inte finns några läckage, skadade takshingel eller exponerade spikar.

Spikarna som används bör vara av rätt kvalité, storlek och typ. Ännu viktigare är att spikarna också bör slås in på lämpligt sätt i takmaterialen för att säkra dem på plats och hålla ihop delar av taket som takrännan och fasadbrädorna. Således är felaktiga spiktekniker en stark indikation på att takläggningen gjorts felaktigt.

4. Fläckar och missfärgningar

Fläckar och missfärgningar på de inre delarna av taket kan vara en indikation på ett läckande tak. De fläckiga fläckarna är vanligtvis svarta.

Se även  Varför det är viktigt att ta bort löv på taket

Allvarliga läckage bildar inte bara fläckar på de inre delarna av takmaterialen, utan de kan också skada vinden. Personliga tillhörigheter på vindsutrymmet som möbler och elektronik kan därmed skadas och fläckas av vattendroppar som läcker från taket.

Om du ser några tecken på fläckar, missfärgningar och vattendroppar på vinden – se till att reparera taket innan det är för sent.

5. Dåligt monterade takrännor

Vattendränering är en avgörande aspekt av taket. Om takrännorna inte är korrekt installerade kan regnvattnet skada ditt hus väggar eller till och med källaren om du har en.

Takrännorna ska fästas med rätt typ av skruvar eller rännspikar och de ska vara starka nog att hålla stora volymer av snabbt rörligt regnvatten vid kraftiga stormar.

Ett taks rännor bör också monteras med rätt lutning. Detta gör att vatten fritt kan rinna ut genom rännan till vattenreservoarerna, dräneringsrören eller någon annan plats dit du riktar vattnet från taket.

Regnvatten och löv kan snabbt samlas och fylla rännorna om de inte har rätt lutning. Överflödande regnvatten från takrännorna orsakar också jorderosion vid husets bas. Med tiden kan detta försvaga grunden och skada hela taksystemet.

6. Mögliga och fuktiga ytterväggar

Fukt och mögliga ytor är ett resultat av en konstant tillförsel av vatten från ditt tak. Om dina väggar är fuktiga kommer färgen sannolikt att skadas med tiden.

Husets allmänna estetik förvärras också. Former på väggarna tyder också på att de inte är avskärmade från regnvatten som de borde vara.

Droppkanterna kan saknas på ditt tak, vilket gör att vatten kan skada väggarna och takets fasadbräda. Om du märker något av dessa specifika tecken är det dags att leta efter en skicklig lokal takläggare för att hjälpa dig utföra reparationsarbetet så att ditt taks livslängd kan bevaras.

Se även  Är plåttak säkra vid blixtnedslag?

7. Takunderlag som saknas

Det här är väldigt ovanligt och endast något att oroa dig för ifall du anlitar takläggare som inte är professionella.

Om takunderlaget saknas efter att ditt tak lagts kan läckaget när det väl inträffar onekligen vara allvarligt. Underlaget under papptaket fungerar som ett vattentätt lager. Eventuellt läckande vatten från taket samlas på detta underlag och blockeras från att nå husets inre, vilket förhindrar fläckar och skador på vinden.

Eventuella tecken på vattenläckor på vinden kan vara ett resultat av skadat eller saknat takunderlag. Om denna del av takbeläggningen saknas kommer takets livslängd att förkortas avsevärt som du kanske förstår.

Slutgiltiga tankar

Sammanfattningsvis kan kvalificerade och skickliga takläggare hjälpa dig att uppnå en takläggning som håller rätt standard. Innan du anlitar någon entreprenör för att göra din takläggning, kontrollera deras företag och be om deras licenser och certifieringar.

Du vill – som med allt annat i hemmet – se till att det är ett fackmannamässigt arbete som utförs och att inga genvägar tas. Det är ju trots allt taket det gäller – husets krona.

Se upp för takläggare som inte är intresserade av att prata om viktiga detaljer som skorstenar, ventiler och annat typ av takinredning.

Det är också viktigt att övervaka hur takläggningen går till, speciellt i hörn eller platser där takplan, husväggar och takkupor möts.

Löst regnskydd vid din skorsten kan sannolikt orsaka läckage. Vidta snabba men lämpliga åtgärder när du märker ett problem med ditt hems takbeläggning så att skadan kan åtgärdas innan den blir värre.

För en gratis offert på en takläggning i Göteborg eller Stockholm – tveka inte på att kontakta oss. Vi är proffs som vet hur man bäst utför jobbet fackmannamässigt.

Vi är stolta över att inte ha en enda missnöjd kund.