Vädrets påverkan på shingeltak

Vädret kan ha stor inverkan på shingeltak, oavsett om det är snö, regn, intensiva vindar eller till och med varm sol som åsyftas.

Även om takshingel är designade för att skydda ett hem från alla dessa element, måste de bytas ut så småningom eftersom vädrets slitage ökar med tiden.

Om problemen inte åtgärdas tillräckligt snabbt kan denna skada leda till ett dyrt och tidskrävande takbyte. Det är därför viktigt att förstå vädrets effekt på takshingel så att du kan upptäcka skadan innan den blir allvarlig och potentiellt kostsam.

Effekter av vind på shingeltak

Vindens effekter på tak kan vara mer betydande än vad de flesta husägare inser. När vinden är tillräckligt stark kan de böja och vika takplattorna eller till och med blåsa bort dem helt.

Denna skada kan uppstå inom 24 timmar i kraftiga vindar med vissa shingeltyper. Förutom att skada taket kan kraftiga vindar orsaka andra problem som att blåsa av takrännor, orsaka vattenläckor och till och med spricka innerväggar i byggnader om de är gjorda av lertegel.

Effekter av regn på shingeltak

När det regnar är takplattorna den första försvarslinjen för att skydda ett hem. Om nederbörden är tillräckligt stor kan dock takplattor börja delaminera från sitt underlag och därmed lossna från underlaget.

Se även  Är plåttak säkra vid blixtnedslag?

När detta väl inträffar är det ofta svårt att åtgärda problemet när det väl börjar eftersom det underliggande plywooden under golvet har börjat ruttna bort.

Effekter av snö på shingeltak

De vanligaste skadorna som orsakas av snö är på takmaterial, och takplattor är särskilt utsatta för detta. Snö är tung och all denna extra tyngd belastar den underliggande takkonstruktionen mycket.

Detta kan göra att taket sjunker, vilket gör att vattenfickor kan skapas på takets yta utan att möjligheten att rinna av. Denna ansamling av regnvatten kan sippra in i takplattorna och få dem att korrodera.

Med tiden kommer dessa korrosioner att få taket att läcka, vilket onekligen leder till en värdeförlust på din fastighet.

Effekter av stormar på shingeltak

Stormar kan också orsaka takläckor, vilket leder till stora värdeförluster.

Stormvindar kan blåsa bort takplattor från taket och låta skräp och vatten tränga in i byggnaden. Kraftiga stormar kan också orsaka problem med sidospår som trasiga fönster eller sprickor i väggar.

Effekter av hagel på shingeltak

När hagel träffar takplattor orsakar de slitage. Eftersom spikarna som håller shingeln på taket håller i sig när det inte regnar, kan spikarna gå sönder under en storm eller hagel.

Vikten av de andra takplattorna håller ihop allt. Spikarna kan dra igenom takplattorna om för mycket tryck sätts på dem. Det innebär mer reparationsarbete och därmed högre kostnader framöver.

Se även  Undrar du hur man blir takläggare?

Effekter av värme på shingeltak

Värmeskador på takplattor uppstår när takets yta värms upp över den temperatur vid vilken takplattorna kan få fäste.

Om takets yta blir varmare än vanligt kommer takplattorna att krympa och spricka. Detta är inte särskilt vanligt i Sverige men förekommer på vissa platser.

Slutsatser

Håll ditt shingeltak i gott skick. Vädret kan få ditt tak att förfalla, falla isär eller till och med behöva bytas ut. Med rätt underhållsåtgärder på plats kan du hålla ditt tak i gott skick och skydda det från väderskador under en lång tid framöver.

Ditt tak är en väsentlig del av ditt hem och bör behandlas med samma omsorg som dina övriga tillhörigheter. Att sköta ditt shingeltak på rätt sätt kan spara dig mängder med pengar på sikt och hålla ditt hem i gott skick.

Vi hoppas den här artikeln om vädrets påverkan på shingeltak varit givande.