Varför takläggning är ett av Sveriges farligaste jobb

Takläggning är ett jobb som nästan alla behöver få utfört någon gång, men få förstår hur farligt takläggning egentligen är. Det är illa nog att bara ett fall kan döda dig, men takläggare står också inför en mängd andra risker på jobbet. Från brännskador till het asfalt och kemikalier, elstötar från kontakter med exponerade kraftledningar och skador från fall och skador från annat takskräp är bara några av de risker som takläggare möter varje dag.

Takarbete är väldigt hårt och man måste vara väldigt tuff och dessutom vara väldigt smart för att vara takläggare på heltid. Jobbet är fysiskt såväl som intellektuellt krävande, vilket är anledningen till att det rankades som det 4:e farligaste jobbet i USA nyligen.

De flesta människor förstår inte varför takläggning är så farligt. Faror som; takstabilitet, arbete på höjder, arbete med kemikalier, väderförhållanden, arbete med lågor och het asfalt, lyft av tunga material, ångor, damm, användning av sågar och elverktyg, kranar och taklyft är bara några faror takläggare hanterar dagligen.

Taksäkerhet är ett måste för alla fastighetsägare. Oskyddade kanter, höjder, snubbelrisk och extrem värme kan utsätta arbetare för olyckor. Rätt skyddsanordningar och policyer kommer att säkerställa att anställda och entreprenörer kan utföra sitt arbete i en säker miljö.

Se även  Fördelar och nackdelar med plåttak: Allt du behöver veta

Med säkerhetsrutiner och instruktioner på plats kan fastighetsägare och takläggare komma överens om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Säkra system kommer normalt att fastställas via riskbedömningsprocessen, och utifrån detta skapas en metodbeskrivning som bestämmer den säkra sekvensen av arbetet och exakt hur det kommer att utföras.

Om arbeten utförs av en takentreprenör finns det en gemensam skyldighet för både beställaren och entreprenören att säkerställa att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

Starta alltid takprojekt med SÄKERHET, utbildning, tillförlitlighet, kvalitet och erfarenhet i åtanke.

Bra hushållning under alla takprojekt är ett måste av takentreprenören. Arbets- och uppställningsområden, materialförvaringsutrymmen måste hållas rena och säkrade för att förhindra att föremål flyger under blåsiga förhållanden.

Många fall från höjd uppstår på grund av halka och fall under arbetet. Ojämna, hala ytor och låga hinder som kablar, vajrar eller arbetsredskap ökar alla fallrisken. Risker förknippade med en enkel resa på ett platt tak kan vara potentiellt livsfarliga. Det kommer därför att krävas en ordentlig arbetsmoral för dig som vill bli takläggare.

På grund av alla dessa faktorer har takläggning blivit ett av de farligaste jobben i hela USA. Med 49 dödsfall per 100 000 arbetare är takläggning det 4:e farligaste jobbet i USA.

Ingen skulle tro att jobbet är så svårt bara genom att titta på några män på toppen av ett tak, men efter att ha tittat på siffrorna och faktan är det svårt att gå därifrån och tro att takläggning inte är ett farligt yrke.

Se även  Hur man väljer ett tak för höst- och vinterväder

Nästa gång du anlitar takläggare, behandla dem med respekt. De sätter sina liv i fara för din familjs skull.