5 externa faktorer som påverkar takets livslängd

Det finns en mängd olika faktorer som kan påskynda ditt taks naturliga livslängd. Stormskador på tak bidrar till det högsta antalet utryckningar och vi har sett många skador på fastigheter på grund av dåligt väder vilket kanske inte är så konstigt då vi startade verksamheten i Göteborg inledningsvis.

Även om du inte kan förhindra en snöstorm, kan du undersöka ditt tak för tecken på skador.

Det gäller att vara proaktiv i vårt tycke, i synnerhet då ett tak med skador under vintern kan leda till högre värmekostnader vilket är det sista svenska familjer behöver.

Om ditt tak passerat sin garanti och ser lite slitet ut kan det vara dags att undersöka möjligheterna till ett professionellt takbyte.

1. Regn

Som väntat kan regn orsaka betydande skador på ditt hem – särskilt tak som har passerat sina garantier. Ett läckande tak kan kosta mycket pengar att reparera, vilket leder till mögel, fläckiga väggar, skadat gods med mera.

Det finns också en möjlighet att regnvatten rinner in i dina grunder om dina takrännor är skadade – något som är oerhört viktigt att förebygga som villaägare i allmänhet men i Göteborg i synnerhet.

Ett torrt kantsystem är alltid värt att titta närmare på – det ger motstånd mot ett läckande tak.

Se även  Är det säkert att gå på ditt tak?

2. Vind

Hård vind kan leda till att takpannor lossnar och faller, eventuellt på din villa, ditt fordon eller till och med människor som råkar passera i närheten. Du bör titta närmare på våra tjänster om ditt tak är skadat och kan vara i behov av en reparation.

Ett torrt nocksystem tar till exempel hand om vindpåverkan genom att klämma fast nockpannor i taket.

Den här typen av nya tak tillgodoser också den naturliga rörelsen i ditt hus.

3. Överdriven kyla och värme

Både överdrivna kalla och varma temperaturer kan påskynda problem med ditt tak. Speciellt värme kan leda till att material bildar blåsor och till och med spricker.

Därefter kan en sprucken takpanna orsaka ytterligare problem, till exempel ett läckande tak. Kylan kan också påverka takläggningen genom att förhindra att tegelpannor klämmer fast ordentligt.

4. Mossa på taket

Mossa på tak är ett synligt tecken på skador på ditt tak, och kan leda till större konsekvenser längre fram.

Även om det kan se ofarligt ut, kan mossa på taket orsaka att fukt byggs upp mellan dina takpannor. Om fukten inte har någonstans att ta vägen kan det göra att taket ruttnar – speciellt om man använder timmer – och det kan sträcka sig längre in i ditt hem.

Se även  Vädrets påverkan på shingeltak

När mossan väl tagit sig in i din villa kan det kosta dig oerhört mycket pengar att bli av med. På sommaren tenderar mossan att breda ut sig i en allt snabbare takt.

5. Träd

Överhängande grenar kan punktera dina tak, vilket ger sprickor och hål. På samma sätt kan fallande träd gå rakt igenom taket, vilket leder till omfattande reparationer eller ett helt nytt takbyte.

Löv och barr från de träd som faller på ditt tak kan absorbera fukt, vilket leder till en ansamling av vatten som inte har någonstans att ta vägen. De löv och träd som faller ner i dina rännor kan också påverka dräneringen, och du måste därför hålla extra koll på takrännorna när hösten infaller.

Om något av ovanstående stämmer in på ditt tak – tveka inte på att höra av dig till oss ifall du är baserad i Göteborg eller Stockholm. Vi besiktigar gärna ditt hem och ger dig en helt kostnadsfri offert.