Lär dig mer om ditt villatak – ställ rätt frågor

Taket kan vara som många andra delar av ditt hem, lätt att förbise tills det blir ett problem och då blir det plötsligt väldigt högprioriterat.

Ditt tak kan också få en hög prioritet när du ska göra en ombyggnad av ditt hem eller utföra ett taklyft.

Det finns flera olika typer av tak

Det finns flera olika typer av tak och de tjänar alla samma syfte, att hålla allt under torrt.

Ditt tak måste vara vattentätt och måste också se till att det är byggt på ett sådant sätt att vattnet flyttas bort från det så att det inte ackumuleras och orsakar för mycket vikt för strukturen som stöder det – än mindre fuktskador som kan bli oerhört kostsamma att reparera på sikt.

Tak är alla lika men kan också vara väldigt olika. Denna förmåga att vara unik är det som ger hemmet olika utseende och olika typer av arkitektur.

Tak kan ha mycket lutning, vara platta och ha varierande vinklar eller bara en simpel grundlutning. Likheterna är att de alla är vattentäta, har en täckning som fungerar som en kanal för regn, snö och annan typ av fukt.

Se även  Kan man byta tak på vintern?

Tegel-, skiffer-, lera- och betongtak ger ett livslångt skydd för dem som föredrar material som håller längre.

Naturskiffer, lertegel och betongpannor kan placeras på ditt tak för sig själva eller kombineras med högkvalitativa aluminium- eller kopparbeslag och en installation av en takläggare, vilket ger ett taksystem som är oöverträffat.

Dessa takalternativ kan överstiga den förväntade livslängden på 30 till 50 år om de installeras och underhålls på rätt sätt.

Att reparera eller byta ut de vanligaste typerna av tak är oftast relativt enkelt för en professionell takläggare med rätt utrustning.

Det finns flera saker att tänka på som villaägare med en stundande takreparation, omläggning av tak eller takinstallation.

3 frågor som kan vara bra att ställa om ditt villatak

Se till att du först och främst vet vad du försöker åstadkomma. Nedan följer 3 frågor som kan hjälpa dig bättre formulera vad det är du söker.

  • Behöver du verkligen ett helt nytt tak?
  • Hur många lager takmaterial finns redan på ditt tak?
  • Finns det någon underliggande skada som måste repareras innan det nya materialet appliceras på taket?

Om du har en läcka på taket är sannolikheten stor att du har skador på andra ställen också.

Se till att den som slutför reparationen av ditt tak gör en fullständig besiktning angående den potentiella skadan som kan ha orsakats av fukten i första hand.

Se även  9 viktiga tips om takunderhåll som får taket att se nytt ut

Det sista du vill göra är att behöva reparera ditt tak på nytt.