Vad det kostar att byta tak: En liten guide

Den kanske vanligaste frågan människor ställer oss är: Hur mycket kotsar det att byta mitt tak?

Taket är något som de allra flesta fastighetsägare väljer att glömma bort när det gäller underhåll. Det är först när det börjar läcka som man bestämmer sig för att renovera taket. Men varför vänta tills situationen blir så pass dyster? Ett snyggt och väl omskött tak är precis lika viktigt, om inte viktigare, än fasaden. 

Huruvida du är i behov av ett takbyte beror givetvis på takets skick samt typen av tak det handlar om. Det rekommenderas att du byter papptak vart tjugonde år, takpannor vart trettionde år och bandtäckt plåttak vart fyrtionde år. Med rätt underhåll kan siffrorna dock se väldigt annorlunda ut.

När du behöver byta tak

Ett vanligt tak kan klara sig minst 20 år, men oavsett åldern på taket är det viktigt att du inspekterar det regelbundet, allra helst ett par gånger om året. Samtidigt som du ser över  taket kan du även passa på med underhåll.

 

  • Inspektera taket för synliga skador. Håll utkik efter trasiga takpannor och dylikt och byt ut dessa vid behov. Se även till att takpannorna sitter ordentligt. Om taket har flera spruckna takpannor eller trasig plåt är det rekommenderat att byta ut taket helt och hållet. Det innebär nytt tätskikt och takbeklädnad, vilket i sin tur innebär att du slipper bekymra dig över taket för en längre period.
  • För plåttak är det viktigt att du håller ett noga öga på rosten. Med rätt underhåll kan du förebygga rost och förlänga livslängden på ditt tak.
  • Den huvudsakliga funktionen med ett tak är givetvis att hålla ute elementen. Lyckas taket inte med det är det dags för en förändring. Se därför till att taket är fukttätt. Med ett stickprov under takpannorna kan du undersöka ifall läkten har fuktskador. Inspektera dessutom underlagspappen. Om du upptäcker röta innebär det att fukt trängt sig igenom, och taket behöver då bytas ut snarast möjligt.
  • Hur ser undertaket ut? Om fukt fått möjlighet att tränga sig in i fastigheten under en längre period kan det leda till skador på undertaket. I sådana fall behöver du renovera undertaket innan det blir tal om ett takbyte.
Se även  Undrar du hur man blir takläggare?

 

Kostnader inför ett takbyte

Även med rätt underhåll behöver alla tak så småningom genomgå en totalrenovering. Du vet att det är dags när fukt börjat tränga sig in genom taket in i fastigheten.

Som fastighetsägare är takbyte något oundvikligt som det gäller att lämna utrymme i budgeten för. Lyckligtvis behöver det inte göras särskilt ofta. Vanligtvis kan man räkna med en livslängd på omkring 30 år för ett sprillans nytt tak. Med kontinuerligt underhåll kan taket dock hålla mycket längre, varför det är viktigt att du värnar om ditt tak redan från början.

 

Hur kommer prislappen att se ut?

Det går förstås inte att ge en entydig prislapp på takbytet, utan det kan variera stort beroende på taket ifråga. 

Större tak kostar givetvis mer, eftersom det innebär högre materialkostnader, men typen av tak spelar även det en avgörande roll för prislappen. Unikt designade tak, med flera udda hörn och vinklar, leder till ett högre pris. 

Som tumregel kan det kosta från 1500 kr per kvadratmeter ifall det är ett typiskt tak saken gäller. Priset inkluderar såväl material som arbetskraft. Siffran kan dock variera en hel del. För säregna tak som kräver extra arbete eller särskilda material kan kostnaden nå upp till 3000 kr per kvadratmeter. För enklare takbyten kan du komma undan med strax över 1000 kr per kvadratmeter, men det är bäst att hålla budgeten flexibel.

Se även  7 tecken på en dålig takläggare

Faktorer som påverkar priset för takbyte

Det går som sagt inte att ge en konkret siffra på hur mycket just ditt takbyte kommer att kosta.

Flera faktorer kan ha en inverkan på kostnaden, även sådant som inte är direkt relaterat till taket.

Här nedan följer en lista av ett antal faktorer som det är viktigt att du har i åtanke när du funderar över ett takbyte.

  • Takets storlek – ju större tak, desto dyrare blir det
  • Vilket slags tak har du? Takpapp, tegelpannor och takplåt är några exempel på de vanligast förekommande taken hos svenska hus. Billigast blir takpapp, följt av tegelpannor och allra dyrast blir det med takplåt.
  • Hur högt är taket? Även takets höjd kan spela en avgörande roll för prislappen. Detta eftersom ett högre tak kräver mer säkerhetsutrustning och eventuellt en lyftkran. Det innebär mer arbete och högre kostnad generellt.
  • Behöver du ett nytt underlagstak? Det är vanligt att man upptäcker fuktskador vid byte av tak. Det kan ofta innebära att även underlagstaket måste bytas, vilket leder till en markant högre kostnad.

Red ut budgeten i förhand – spara pengar på ditt takbyte

Att byta tak är inte billigt, men med god framförhållning och en noggrann budget behöver det inte svida alltför mycket i plånboken.

Se även  För- och nackdelar med platt tak

Var flitig med underhållet – fråga gärna din takentreprenör vad du behöver göra för att säkerställa en lång livslängd för just ditt tak. Att spara en slant på takunderhållet nu kan kännas frestande, men leder till högre utgifter på lång sikt.

När du valt den typ av tak som du vill ha är det viktigt att du väljer rätt byggföretag. Billigare arbetskraft leder vanligtvis till sämre resultat. Det gäller att hitta en balans mellan budget och kvalitet som du själv känner dig bekväm med.

Sammanfattning

Takbyte är en oundviklighet för alla fastighetsägare, men det innebär inte att det behöver utgöra en plågsam process. Med god framförhållning, en rimlig budget och regelbundet underhåll kan du säkerställa ett pålitligt tak i flera årtionden framöver.

Räkna med ett genomsnittspris på 1500 kr per kvadratmeter.

Siffran inkluderar såväl materialkostnader som arbetskraft och innebär en god balans mellan pris och kvalitet.

Har du ett tak på 100 kvadratmeter blir det totala priset alltså 150,000 kronor.

Det kan låta väldigt dyrt, men med tanke på att ett vanligt tak håller i minst 30 år är det inte en alltför smärtsam summa – strax över 400 kronor per månad!

Lämna en kommentar